Cách tải video TikTok trên điện thoại Android, iPhone hoặc iPad và máy tính

Để tải video TikTok không có watermark vào điện thoại Android của bạn, iPhone hoặc iPad và máy tính của bạn, bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi để lấy video yêu thích của bạn. Có ba bước cơ bản.

Bước 1: Sao chép liên kết video

  • Mở ứng dụng TikTok. Chạm vào nút "Chia sẻ".
  • Chạm vào nút "Sao chép liên kết" để lưu URL video vào clipboard hệ thống của bạn.

Bước 1: Sao chép liên kết video

  • Mở trình duyệt và truy cập snaptikt.com
  • Dán liên kết video vào ô tìm kiếm và chạm vào nút "Tìm kiếm".

Bước 3: Tải video hoặc âm nhạc

  • Chạm vào định dạng để chọn MP3/MP4
  • Chạm vào nút "Tải về" để lưu video của bạn ở cấp độ cục bộ hoặc
  • Chạm vào nút "DropBox" để lưu video vào tài khoản DropBox của bạn hoặc
  • Chạm vào nút "Mã QR" để hiển thị hình ảnh mã QR, bạn hoặc bất kỳ ai khác có thể quét hình ảnh và tải video trực tiếp vào điện thoại di động của họ.

Công cụ của chúng tôi,

Cách tải video TikTok?

Học cách tải video TikTok không có watermark trong 4 bước đơn giản. Công cụ tải TikTok của chúng tôi nhanh chóng, miễn phí và dễ sử dụng.

Hãy thử nó!,
Cách tải TikTok MP3?

Muốn chuyển video TikTok thành MP3? Hướng dẫn của chúng tôi sẽ chỉ cách làm điều đó nhanh chóng và dễ dàng. Cho dù bạn muốn lưu bài hát TikTok.

Hãy thử nó!,
Tải video với tên người dùng

Trang này sẽ hướng dẫn bạn cách tải video TikTok bằng tên người dùng. Bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi để tải video TikTok mà không có watermark.

Hãy thử nó!,
Chúng tôi không liên kết với TikTok, Douyin hoặc Bytedance.